எரி பொருள் விலை உயர்வுக்கு மோடி அரசாங்கம்

சமீபத்திய 5 மாநில தேர்தல்களை அடியொற்றி எரிபொருட்களின் விலை அடுத்தடுத்து இதுவரை 12 முறை உயர்த்தப் பட்டிருக்கிறது.