செப்டம்பர் 18,2022 ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி செப் 15-25 வரை பிரச்சார இயக்கம்...

ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி மதுரை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் கப்பலூரில் பிரச்சார இயக்கம் நடைபெற்றது. அகில இந்திய விவசாயிகள் மகாசபை AIKM சார்பில் மாவட்ட அமைப்பாளர் தோழர் சண்முகம் உரையாற்றினார்.

கோரிக்கை:-

குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை (MSP) மற்றும் அதற்கான சட்டபூர்வ உத்தரவாதம் வேண்டும்.