இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ( மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) விடுதலை, 2022 ஜூலை 24 அன்று நடத்திய காவிப் பாசிச எதிர்ப்பு மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்.

தமிழ்நாட்டிலும் காவிப் பாசிச கூக்குரல் கள் அதிகரித்து வரும் வேளையில், இதக (மாலெ) அழைப்பை ஏற்று தங்களின் அரிய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த காவிப் பாசிச எதிர்ப்பு மாநாட்டில் பங்கெடுத்துக் கொண்டு மாநாட்டை வெற்றிபெறச் செய்த சிபிஐ, சிபிஎம் கட்சிகள், விசிக, பச்சை தமிழகம், தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் தலைவர்களுக்கு நன்றி யையும் மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து பெருந்திர ளாய் கலந்து கொண்டுள்ள செயல்வீரர்களுக்கு புரட்சிகர வாழ்த்துகளையும் மாநாடு தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

ஜூலை 04, 2022 கோவை மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

ஜூலை 04, 2022 கோவை மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

அக்னிபாத் திட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி கோவை மாவட்டத்தில் இடதுசாரி - இளைஞர்-மாணவர் கூட்டியக்க கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது!

ஒன்றிய அரசே!

இந்திய இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் நிரந்தர மற்றும் நிலையான கண்ணியமான வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்!

ராணுவத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைக்கு வீரர்களை எடுக்கும் அக்கினி பாத் திட்டத்தை ரத்து செய்!

ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவேன் என்ற வாக்குறுதியை நிறைவேற்று!

படித்த இளைஞர்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு வழங்கு

ஜூலை 04, 2022 தேனி மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

ஜூலை 04, 2022 தேனி மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

அக்னிபாத் திட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி தேனி மாவட்டத்தில் இடதுசாரி - இளைஞர்-மாணவர் கூட்டியக்க கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது!

ஒன்றிய அரசே!

இந்திய இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் நிரந்தர மற்றும் நிலையான கண்ணியமான வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்!

ராணுவத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைக்கு வீரர்களை எடுக்கும் அக்கினி பாத் திட்டத்தை ரத்து செய்!

ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவேன் என்ற வாக்குறுதியை நிறைவேற்று!

படித்த இளைஞர்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு வழங்கு!

ஜூலை 04, 2022 தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

ஜூலை 04, 2022 தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

அக்னிபாத் திட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இடதுசாரி - இளைஞர்-மாணவர் கூட்டியக்க கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது!

ஒன்றிய அரசே!

இந்திய இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் நிரந்தர மற்றும் நிலையான கண்ணியமான வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்!

ராணுவத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைக்கு வீரர்களை எடுக்கும் அக்கினி பாத் திட்டத்தை ரத்து செய்!

ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவேன் என்ற வாக்குறுதியை நிறைவேற்று!

படித்த இளைஞர்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு வழங்கு!

ஜூலை 04, 2022 கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

ஜூலை 04, 2022 கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இடதுசாரி இளைஞர்-மாணவர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

அக்னிபாத் திட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இடதுசாரி - இளைஞர்-மாணவர் கூட்டியக்க கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது!

ஒன்றிய அரசே!

இந்திய இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் நிரந்தர மற்றும் நிலையான கண்ணியமான வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்!

ராணுவத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைக்கு வீரர்களை எடுக்கும் அக்கினி பாத் திட்டத்தை ரத்து செய்!

ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவேன் என்ற வாக்குறுதியை நிறைவேற்று!

படித்த இளைஞர்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு வழங்கு!