மார்ச் 28,29 பொதுவேலைநிறுத்தம் வாழ்த்தும் ஒருமைப்பாடும்

வெற்றிகரமான பொது வேலைநிறுத்தத்திற்காக தொழிலாளர் வர்க்கத்தை இகக(மாலெ) வாழ்த்துகிறது...

விவசாயிகள் நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்

  • ✓ லக்கிம்பூர் கேரி விவசாயிகள் படுகொலை விசயத்தில் நீதியை நிலைநாட்டத் தவறிய ஒன்றிய அரசைக் கண்டித்தும்…
  • ✓ டில்லியில் போராடிய விவசாயிகளுக்கு ஒன்றிய அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறியதையும்,
  • ✓ போராட்ட வழக்குகளை திரும்ப பெறாமல் துரோகம் இழைப்பதைக் கண்டித்தும்…

ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணியின்

மார்ச் 21 : நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்