பாபர் மசூதி இடிப்பை கியான்வாபியில் மீண்டும் அரங்கேற்ற சங்பரிவாரை அனுமதியோம்!

பாபர் மசூதி இடிப்பை கியான்வாபியில் மீண்டும்  அரங்கேற்ற சங்பரிவாரை அனுமதியோம்!

கியான்வாபி மசூதியில் சர்ச்சையைக் கிளப்புவதன் மூலம் பாபர் மசூதி இடிப்பு சம்பவத்தை மீண்டும் அரங்கேற்ற சங் பரிவார் திட்டமிடுகிறதுஇது 194

வீரளூர் அருந்ததியர் மக்களுக்கு சமூக நீதியை உறுதி செய்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு வேண்டுகோள்!

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்,

தமிழ்நாடு அரசு,